Zoti bën mrekulli! 26-vjeçarja pasi humbi 16 fëmijë, lind fëmijën e parë: Me jetë dhe shëndet!


Kayleigh Wood,26 vjeçare me ndoi se nuk do të mund të bëhej ku rrë nënë pasi që kishte hu mbur gjashtëmbëdhjetë f ëmijë gjatë sh tatëzënive të he rshme, por ajo më në fu nd ka Ii ndur një djalë. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Mj ekët më në fu nd kishin gj etur vrr agët e pa shpj egueshme në ab do menin e saj si një sh ka ktar të mu ndshëm,dhe pas një ab orti më shumë, ajo kishte mb etur sh tatzënë. “Dikur q aja tërë kohën shk aku i tërë atyre bebeve që i kisha hu mbur”,tha ajo.“Por, ta mb aj bi rin tim në kr ahët e mi ishte më në fu nd ndj enja më e mr ekullueshme që më nd ihmoi ta ko mpensoj tërë atë dë shp rim”, pë rfundoi nëna e lu mtur. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *