Burri me lutet ta le te qete, ai nuk po mundet, nuk kam gjume kam energji edhe dy burraBurri me lutet ta le te qete, ai nuk po mundet, nuk kam gjume kam energji edhe dy burra

Kemi për çdo ditë marr.dh.anje, por kjo gjë ka filluar ti pe.ng.ojë burrit tim. Dua të pr.ovoj gjëra të reja për çdo ditë une shp.iki ndo.një gjë të re edhe ai ndahet i kna.qur, por dua të fitoj pro.oja të reja dhe LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

ti mësoj edhe të tjerët se kam shumë gjëra për tu tr.guar që ju nuk e keni as ide se ato mund të s.jellin knaqësi të pa harruara. Jam e si.gurt se do të më kër.koni për.sëri por ju lutem që mos ta pr.ishni lidh.jen me gratë e juaja LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *