Shoku i Vuciqit dhe Hashim Thacit – Baton Haxhiu tregon per “planin” e ndarjes se Kosoves

“Ky em1sion esh te zhvillu,ar me 24 prill te 2020, ne dit,en qe u the ksua se ishin dorez,uar ak tak,uzat, sic theks,ohet ne komuni,katen e fundit nga Gjh,ykata SPeciale.

Batoni list onte ate nate tre elemen tet e marrev,eshjes:

1. Zhbe rja e Gjh,ykat,es Speciale,

2. Amin,istia (Kosove&Serbi),

3. Defin,imi i veriut.” – Per me shume qe te qartesoheni edhe ju, ne ju ftojme te ndiqni videomaterialin faktik, ja çka po thotë Batoni!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *